ผบ.ตร.ขอบคุณกำลังพล ในภารกิจ รปภ. การประชุมเอเปคฯ ครั้งที่ 29

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก