ตำรวจ สภ.พรหมคีรี ช่วยเหลือประชาชนเหตุอุทกภัยในพื้นที่

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรภาค ๘

 

 

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี