ที่ตั้งและอาณาเขต

 

อำเภอพรหมคีรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

 • 1. พรหมโลก     (Phrommalok)     8 หมู่บ้าน  
  2. บ้านเกาะ     (Ban Ko)     7 หมู่บ้าน  
  3. อินคีรี     (In Khiri)     7 หมู่บ้าน  
  4. ทอนหงส์     (Thon Hong)     9 หมู่บ้าน  
  5. นาเรียง     (Na Riang)     8 หมู่บ้าน
 • พื้นที่ 321.50 ตร.กม.
  ประชากร 37,530 คน (พ.ศ. 2560)
  ความหนาแน่น 116.21 คน/ตร.กม.
  รหัสทางภูมิศาสตร์ 8002
  รหัสไปรษณีย์ 80320