RTP Cyber Village สภ.พรหมคีรี
สำหรับโครงการ RTP Cyber Village เป็นโครงการที่นำ Platform ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของประชาชน เช่น Facebook, Youtube, Google, LINE และ Clubhouse เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างตำรวจกับประชาชน และบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน
ประชาสัมพันธ์ มาตราการป้องกันโรค COVID-19 ตลาดนัดพรหมโลก
สภ.พรหมคีรีประชาสัมพันธ์ มาตราการป้องกันโรค COVID-19 ตลาดนัดพรหมโลก
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลควมปลอดภัยบ้านประชาชน
ดูแลความปลอดภัยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 10-16 เม.ย.64
ประชาสัมพันธ์ให้ปฎิบัติตามข้อแนะนำที่ถูกต้องเพื่อห่างไกลจาก COVID-19
ประชาสัมพันธ์ห้างร้าน ตลาดนัด ในพื้นที่ให้สวมหน้ากากอนามัยและมีที่ล้างมือไว้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
ผกก.สภ.พรหมคีรี เข้าแถวเคารพธงชาติ ชี้แจงภาระกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
ตร.ชุดชุมชนยั่งยืนออกเยี่ยมเยี่ยนประชาชน
ตำรวจจราจร สภ.พรหมคีรี กวดขันวินัยจราจร ณ จุดตรวจพรหมโลก
ตำรวจ สภ.พรหมคีรี ตั้งจุดตรวจสัมพันธ์
ตำรวจ สภ.พรหมคีรี ตั้งจุดตรวจสัมพันธ์หน้าที่พักสายตรวจตำบลพรหมโลก
ตำรวจจราจร สภ.พรหมคีรี ตั้งจุดตรวจตรวจจับความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันและลดอุบัติทเหตุทางถนน บนถนนสายนาพรุ - บางปู 4013 หมู่ที่ 1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
รณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19)
สภ.พรหมคีรี ประชาสัมพันธ์กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ในพื้นที่รับผิดชอบ รณงค์ป้องกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19)
สภ.พรหมคีรี จัดทำโครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร
เตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการ #สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone 4.0) #เปลี่ยนถนนสายเปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่นำร่อง 15 สถานีตำรวจทั่วประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุดล้ำ เข้ามาพัฒนาการทำงานของตำรวจ พร้อมทั้งความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ของท่าน
โครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการ #สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone 4.0) #เปลี่ยนถนนสายเปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่นำร่อง 15 สถานีตำรวจทั่วประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุดล้ำ เข้ามาพัฒนาการทำงานของตำรวจ พร้อมทั้งความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ของท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้ปฎิบัติตามข้อแนะนำที่ถูกต้องเพื่อห่างไกลจาก COVID-19

ระบบตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ

สภ.พรพมคีรี ร่วมกับฝ่ายปกครอง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ ถนนสายนครศรีฯ - นบพิตำหน้าที่พักสายตรวจตำบลพรหมโลก ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ และในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบตำบล สายรถยนต์เปิดไฟวับวาบประชาสัมพันธ์ ห้ามบุคคลใดออกจากเคหสถาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุนเฉิน ระหว่าง เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้ความรู้การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันตลอดถึงแจ้งร้านค้าห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เริ่มแต่ 13-30. เม.ย.63

 


เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 10.00 น.ร.ต.อ.บรรหาร แก้วประจุ สวป.สภ.พรหมคีรี ร.ต.อ.สมปอง ศรีจันทร์ รอง สวป.ฯ/หน.จราจร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา 2 นาย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แก่ลูกเสือเนตรนารี จำนวน 355 คน จาก รร.ในเขตพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวังปลาแงะ หมู่ที่ 1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นคศรีธรรมราช

พ.ต.อ.ปิติพัฑณ์ อนัญลักษณ์ ผกก.สภ.พรหมคีรี ,พ.ต.ท.สันชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ผกก.สส.ฯ,พ.ต.ท.ประทีป จิระโร รอง ผกก.ป.ฯ,,,

สั่งการให้ ร.ต.อ.บรรหาร แก้วประจุ สวป.ฯ
เรียกแถวข้าราชการตำรวจ สภ.พรหมคีรีและชุด ชมส.มาเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
ณ ลานหน้า สภ.พรหมคีรี

สภ.พรหมคีรี ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปิติพัฑณ์ อนัญลักษณ์ ผกก.สภ.พรหมคีรี รณรงค์ตามโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัย บ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ ห้วง 24 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 และงดยิงปืนขึ้นฟ้าในเทศกาลปีใหม่